Сламена постройка „Балерина“, с.Извор

Демонстрационно изграждане на сламена къща и производство на кирпичени тухли, с. Извор

В началото на септември (1-15), в с. Извор, Пловдивска област, АСЕМ бе домакин на международен младежки обмен под надслов „Ноу-хау да намериш игла в купа сено“.

Събитието бе реализирано с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“. Участващите партньорски организации бяха Zajezova от Слования и Konopa от Чехия. Водещ обучител и ментор в областта на строителството с естествени материали бе Томаш Бозек  от Zajezova,Sl, а в областта на  Пермакултурата: Йан Уилкинс, познат още като Папа Ян.
В проекта основните теми бяха обвързани с отношението към природата като източник на прехрана и подслон и тяхното управление в синхрон с околната среда.

Пермакултурните основни принципи бяха приложени на практика върху предоставения за целта терен. Облагородяването и възстановяването на неговата хармония започна с терасиране на частите от терена застрашени от свлачищна дейност, посредством изграждане на каменна зидария с дренажи през определено растояние за запазване на цялостта на стената, без да може водата да я компрометира.
Другото главно направление в рамките на този лагер бе Строителството с естествени материали.
В рамките на двете седмици, през които се проведе събитието се състояха дейности в две основни групи:
– строителство със сламени бали;
– изготвяне на кирпичени тухли;

Строителството със сламени бали представляваше практично изграждане на сграда от сламени бали, която в последствие прие името „Балерина“. Използвана бе дървена конструкция от ритловици (отпаден материал при санитарна сеч), слама и глина от региона на селото. Покривът бе изграден също от ритловици с техниката самозаключващ покрив (reciprocal roof). Върху него бе изградена глинена основа за следващия етап с озеленяване на покрива.
Друга практика, която бе усвоена от участниците, в областта на строителството с естествени материали, това е приготвянето и изработването на кирпичени тухли.
Като част от събитието, екипа на АСЕМ състави и издаде методическо ръководство: „Строителство със сламени бали“, в което стъпка по стъпка е проследен  целия процес по изграждането на „Балерината“.

  • CATEGORY
  • TAGS