Сюзан Хагaн

Специализации, курсове, участия:
Строителство с техниките коб, кирпич, строителство със сламени бали, глинени и варови мазилки, техника тaдeлакт

Умения и знания:
Природосъобразно строителство с използване на локални материали

Предлагани услуги:
Създаване на естествени бои, измазване с глина, строителство с коб и сламени бали; прилагане на техниката таделакт, мозайки, глинени подове и земни скулптури; изграждане на печки rocket stoves; възстановяване на покривни конструкции и стари кирпичени къщи в техния предишен блясък!

TOP