Николай Маринов

Специализации, курсове, участия:

„Иновативни методи за използване на естествени строителни материали“- Естония 2011
Сертификат „Проектиране на нискоенергийни сгради“ - България

Част от екипа разработващ техническата и строителна документация на „Сламените бали като изолационен материал с неносеща функция“

Строителство с естествени материали: сламени бали, глинени мазилки.Умения и знания:

Проектиране по принципите на „слънчева архитектура“, „нискоенергийни сгради“, сгради с естествени строителни материали, прилагане на ВЕИ системи и компостни тоалетни.

Предлагани услуги:
Проектиране и консултации, лекции и презентации,обучения и доброволчески лагери.

TOP