Мартин Микуш

Специализации, курсове, участия: Участие в проекти за обуение и популяризиране: на енергийна независимост, възстановяване на традиционни строителни техники и планиране на стопанства и еко-селища.

Публикации на тема : пермакултура, земна архитектура, earthship, компостиране, отопление с високоефетивни печки, зидане и работа с пещи за печене на хляб. Органично земеделие -Пермакултура и биодинамично земеделе.

Умения и знания: Строителство с естествени материали: каменни зидарии, кирпич коб, слама, дървени конструкции, озеленени покриви, глинени и варови мазилки. Настилки на органична основа и мозайки . Скулптура, органичен и регенеративен ландшафтен дизайн. Архитектура на пасивни сгради и климатизация с иновативни техники. Архитект с натрупан опит от България и САЩ.

Предлагани услуги: Проектиране и строителство на сгради с дървена конструкция, перголи и бунгала. Зидане на печки (ракетни и кахлени) и пещи на дърва. Реставрация и консервация на сгради. Проектиране, консултации и обучения. Регистриран архитект към КАБ.

TOP