Специалисти

Георги Георгиев

Архитект

- Строителство с естествени материали: каменни зидарии, кирпич и пресовани глинени блокове, коб, дървени конструкции, озеленени покриви, глинени мазилки и подове.
- Архитектура на пасивни сгради
- Сертифициран одитор – енергийна ефективност на сгради

доц. Румяна Захариева

строителен инженер, доцент по строителни материали и изолации

- Области на научен интерес: устойчиво развитие и строителство, екологични аспекти на строителните материали, енергоефективност, рециклиране на отпадъци, дълготрайност на строителните материали
- Отлично познаване на свойствата и изискванията към строителните материали и и на технологиите за тяхното изпълнение и свързаната с това нормативна уредба

Николай Маринов

Архитект

- Строителство с естествени материали: сламени бали, глинени мазилки.
- Проектиране по принципите на „слънчева архитектура“, „нискоенергийни сгради“, сгради с естествени строителни материали

Сюзан Хаган

Ентусиастка

Създаване на естествени бои, измазване с глина, строителство с коб и сламени бали; прилагане на техниката теделакт, мозайки, глинени подове и земни скулптури; изграждане на печки rocket stoves; възстановяване на покривни конструкции и стари кирпичени къщи в техния предишен бласък!

Варвара Вълчанова

Архитект

- Земно строителство
- Работа с глина, глинени мазилки
- Енергийна ефективност на сгради

Ива Делова

Архитект

Проектиране по принципите на Building biology, биоклиматична и слънчева архитектура, сгради с естествени строителни материали.

Милан Рашевски

Архитект

Природосъобразни концепции за сгради и енергийни решения; Фасадни решения Енергийно консултиране Проектиране и интегриране на възобновяеми енергии; Акумулиране на енергия Динамична годишна енергийна симулация на енергийни товари и консумация Основно/изначално архитектурно проектиране на сгради и съоръжения

Веселин Митев

Художник–дърворезбар

дървени конструкции и покриви, измазване с глина, глинени мазилки и подове Реставрация на стари къщи Интериор, изработване на мебели – уникати

Мартин Микуш

Архитект

Органична архитектура с интегриране на ВЕИ Дървени конструкции и приложение на естествени материали – глина, кирпич, бали слама Енергоефективни сгради – проектиране на пасивни и оптимизиране съществуващи Зидане на пещи за печене на хляб и високоефективни отоплителни печки, също и тип Рокет

TOP