За асоциацията

Асоциация за строителство с естествени материали е неформална група, с общи интереси в области като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите, слънчева архитектура, изграждане на устойчиви взаимовръзки и общности.

В момента развиваме дейността си в теоретически, изследователски и практически посоки, като въвличаме все повече специалисти, професионалисти от строителния сектор, граждани и студенти. Ние работим за създаване на здравословни сгради с естествени строителни материали, чрез принципи на проектиране, които осигуряват високо качество и комфорт на обитаване за хората и същевременно щадят природата.
Разбирането ни за природата, застроената среда и хората е, че можем да живеем и функционираме като едно цяло. Един жив организъм, в който всяка част поддържа всичко останало, а не е за сметка на някоя друга. Това е здраве, красота, функционалност, баланс.

За периода 2011 до 2019г. АСЕМ осъществява редица дейности, демонстрационни и практически събития, лекции, семинари, международни обмени.

TOP